De aanleg van een tuin kan gebeuren op basis van een ontwerp dat is opgemaakt door onze tuinarchitect of door een andere tuinarchitect.

Voor aanleg van de werken, groot of klein zal er steeds een gedetailleerde prijsofferte worden opgesteld, zodat er geen misverstanden tijdens de aanleg kunnen optreden.

De basis voor elke geslaagde tuin is een goed grondwerk, zodat er op een goede basis kan worden gestart.

Een bodemstaal is geen overbodige luxe, zodat de bodem in functie van de beplanting kan worden bijgestuurd.

  • Afsluitingen Draadafsluitingen, Houten afsluitingen
  • Beplantingen
  • Draadkorven
  • Gazonaanleg Zaaien, Gazonzoden, Kunstgras
  • Grondwerken
  • Plaatsen grondbeschoeiing
  • Rooien van bomen
  • Tuinhuizen Tuinhuizen, carports, blokhutten.
  • Tuinrenovatie
  • Verhardingen klinkers, halfverhardingen ( grind en split )